/* */ /* */ Info ecològica

Info ecològica

Respectant el medi ambient.

A Vivers i Garden Moner S.L. som molt conscients del medi ambient i de la necessitat de minimitzar al màxim el consum d’energies que no siguin renovables. Per això tenim a la seva disposició tota una gamma d´adobs i tractaments de plagues ecològics i a més a més hi han instal·lades al centre de jardineria unes plaques solars amb una superfície útil de 72m2, per a produir durant el dia electricitat de fonts renovables.

També fem ús d’aigua pluvial per al reg de les plantes i flors del nostre centre de jardineria. Es recull l’aigua de pluja de 1120 m2 de teulades, que s’emmagatzemen en dipòsits soterrats, amb capacitat per a 210 m3 d’aigua.

foto7
Foto8
Foto9

Contacte

Vivers i Garden Moner S.L.

Adreça

Vivers i Garden Moner S.L.
Carretera Orriols, 15
17130 L'Escala, GIRONA
España
+34 972771326

Social Media